ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας (AKEP) είναι ένας ελληνικός μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και  να βοηθήσει νέους ανθρώπους που θέλουν να πραγματοποιήσουν τις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες τους. Κύριος σκοπός της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας είναι η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας και η μεταφορά των απαραίτητων γνώσεων στους νέους επιχειρηματίες που θέλουν να εδραιωθούν και να επεκτείνουν την επιχείρησή τους εντός και εκτός Ελλάδας.

Η Ακαδημία είναι εθνικός εταίρος της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας, μέλος του δικτύου Global Entrepreneurship Research, του δικτύου Entrepreneur Envoy και του European Association of Development Research and Training, και με αυτό τον τρόπο γνωρίζει πολύ καλά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, μεταφέροντας αυτή τη γνώση στους συμμετέχοντες των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων.

Το Friesland College είναι ένα Περιφερειακό Κέντρο Κατάρτισης (ΠΚΚ) για δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΕ) στην επαρχία Friesland (στη βόρεια Ολλανδία.) Έχει πάνω από 10.000 μαθητές και 850 καθηγητές και προσωπικό υποστήριξης. Το μεγάλο τμήμα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αφορά την επιμόρφωση νέων σε ηλικία μεταναστών με σκοπό την εκπαίδευση και προετοιμασία τους για μια ιδανική για αυτούς θέση εργασίας. Η επιχειρηματική νοοτροπία είναι ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για το Friesland College. Η ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συμπεριφοράς είναι ενσωματωμένες στο πρόγραμμα σπουδών.

Το Friesland College είναι μια μεγάλη ομάδα κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που δίνουν μεγάλη προτεραιότητα στη συνεργασία με επιχειρήσεις και υπηρεσίες. Οι γνώσεις και ικανότητες των μαθητών πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και να είναι αναγνωρίσιμες από μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς.

Το European Social Entrepreneurship and Innovative Studies Institute (ESI) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός στη Λιθουανία που εστιάζει σε μη οικονομική βοήθεια προς τις επιχειρήσεις (συμβουλευτική, εκπαίδευση, καθοδήγηση, στρατηγική ανάπτυξη, κτλ.), επιταχύνει την διεθνή και με καινοτόμο επίδραση επιχειρηματικότητα.

Εστιάζει σε ευκαιρίες για να δείξει πώς μπορεί να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα στην κοινωνία και να δημιουργηθούν οφέλη για το κοινό μέσω μεθόδων καινοτόμου εκμάθησης, δημιουργίας στρατηγικές marketing, και ανάπτυξης βιώσιμων και σοβαρών επιχειρηματικών μοντέλων.

Από το 2010, το Ινστιτούτο παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες στήριξης υψηλού επιπέδου σε άτομα και οργανισμούς από τον ιδιωτικό, δημόσιο και μη κυβερνητικό τομέα. Η αποστολή του είναι να συνεισφέρει στην παγκόσμια αλλαγή μέσω της επιμόρφωσης και της ανάπτυξης, και να επιταχύνει της επιχειρηματικότητα ώστε να δοθεί ένα τέλος στην παγκόσμια φτώχεια και να προστατευτεί ο πλανήτης.

Η JO Consulting είναι μια ιταλική εταιρία που ιδρύθηκε το 1998 και ασχολείται με τη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Είναι μέρος της JO, ενός ομίλου εταιριών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εστιάζουν στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, τις τεχνολογίες ICT & e-learning, την ανάπτυξη εφαρμογών για το διαδίκτυο και κινητά και την ψηφιακή επικοινωνία και Έρευνα και Ανάπτυξη σε πολλούς καινοτόμους τομείς.

Το γραφείο της για τα Ευρωπαϊκά Έργα έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα χρηματοδοτούμενα από τα προγράμματα H2020, LLP, 7FP, IEE, ERASMUS+, και με αυτό τον τρόπο μπορεί να προσφέρει τεχνική, λειτουργική και διαχειριστική βοήθεια κατά τη διάρκεια του έργου.

Η κύρια δραστηριότητά της βασίζεται στην ΕΕΚ και στην εξεύρεση λύσεων που βασίζονται στο διαδίκτυο για συνεργατική μάθηση και διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη τεχνικών και προσωπικών δεξιοτήτων σε πολλούς τομείς.

Η Bridging to the Future (BTF) είναι μια καινοτόμος, ιδιωτική εταιρία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που θέτει υπό αμφισβήτηση και αναμορφώνει υπάρχουσες προσεγγίσεις πάνω στην οργανωτική και ατομική  παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανεξαρτησία και βιωσιμότητα.

Η BTF σχεδιάζει, ελέγχει και εισάγει στην αγορά πολλά επιτυχημένα προϊόντα και μεθόδους για τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της εκπαίδευσης και της παραγωγικότητας. Στον πυρήνα της, η εταιρία πιστεύει στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω νέων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων, πρακτικών προγραμμάτων ηγεσίας που βασίζονται στην εκπαίδευση των αυτοαπασχολούμενων, την προώθηση των ηγετικών χαρακτηριστικών QEAS (Προσόντα, Εμπειρίες, Νοοτροπίες και Δεξιότητες) και την απασχολησιμότητα.

Σήμερα η BTF εργάζεται σε πολλούς τομείς όπως: ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας,  περιθωριοποιημένες κοινότητες, ΛΟΑΔ, νέοι επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις και επενδύσεις.

Το Cresem foundation είναι ένα Ίδρυμα της Ένωσης Ισπανών Επιχειρηματιών στην επαρχία Extremadura. Οι κύριοι στόχοι του είναι η προώθηση και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας από μικρούς έως και μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς στην περιοχή που βρίσκεται, υπό αυτή την έννοια της αυτοαπασχόλησης, της διασυνοριακής συνεργασίας, του marketing σε διεθνές επίπεδο, της ηγεσίας και της επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Το Cresem foundation παρέχει επίσημα  μαθήματα για ΕΕΚ όσον αφορά  τη “Διοίκηση Επιχειρήσεων & τα Χρηματοοικονομικά” και τη “Διαχειριστική Βοήθεια “. Συνεργάζεται  ως φορέας που προσφέρει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε σπουδαστές πανεπιστημίων επιπέδου ΜΒΑ, στο κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Το Cresem στηρίζει μέσω του CREEX την επιτυχημένη εφαρμογή του Σχεδίου για  την Απασχόληση στην Extremadura, το οποίο στοχεύει στην ενθάρρυνση της δημιουργίας θέσεων εργασίας υποστηρίζοντας φυτώρια επιχειρήσεων και μεθόδους καθοδήγησης.

Επιπλέον, στηρίζει την ανάπτυξη περιφερειακών στρατηγικών υποδομών, που σχετίζονται με την πράσινη βιομηχανοποίηση, στοχεύοντας να μετατρέψει και να προωθήσει σιγά σιγά τον επιχειρηματικό τομέα στο πλαίσιο της Πράσινης Κυκλικής Οικονομίας και των Καθαρών μορφών Ενέργειας.