Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για τους Εκπαιδευόμενους

Το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο για τους Εκπαιδευόμενους ακολουθεί τα θέματα στα οποία αναφέρεται  το Πρόγραμμα Μαθημάτων & Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτή, αλλά έχει ως στόχο να προσφέρει υποστηρικτικό υλικό για κάθε θέμα με σκοπό να ενσωματώσει, εμβαθύνει και διευρύνει την απόκτηση γνώσεων  από τους  μαθητές. Απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευόμενο που θέλει να γίνει επιχειρηματίας στην περιφερειακή περιοχή του.