Πρόγραμμα Μαθημάτων & Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτή

Το Πρόγραμμα Μαθημάτων & Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτή είναι ένας οδηγός που σκιαγραφεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην καθοδήγηση και τη συμβουλευτική. Έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτές που συνεργάζονται με μαθητές και μαθήτριες Ε.Ε.Κ. από περιφερειακές περιοχές και εφαρμόζει μία μεθοδολογία για νέους και φιλόδοξους επιχειρηματίες!